انتشار جهانی کتب و دیگر آثار ارزشمند در آمریکا و اروپا و توزیع جهانی آنها توسط رابط شرکت آمازون

معرفی امکان چاپ کتاب های ایرانی در خارج از کشور و توزیع بین المللی آن در آمازون

برنامه چهل تکه شبکه ۳ سیما به طور کوتاه به معرفی امکان چاپ کتاب های ایرانی در خارج از کشور و توزیع بین المللی آن در آمازون پرداخته است.


لینک مشاهده و به اشتراک گذاری فیلم این برنامه
آپارات: http://www.aparat.com/v/y0kzZ
یوتیوب: http://www.youtube.com/watch?v=KZqrar-eCd0