انتشار جهانی کتب و دیگر آثار ارزشمند در آمریکا و اروپا و توزیع جهانی آنها توسط رابط شرکت آمازون

هنر معاصر ایران را تریبون جهانی کنیم.

خبرگزاری فارس: استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی گفت: در زمینه معرفی هنر معاصر به جهان باید اهداف بلندمدت را در نظر گرفت و اینکه تنها به معرفی هنر معاصر در عرصه ملی، منحصر نباشیم بلکه هنر معاصر را تریبون جهانی کنیم.

فرهاد جانمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان گفت: مبحثی که به عنوان هنر معاصر می‌شناسیم جدا و بی‌ارتباط از عرصه جهانی نیست.

وی افزود: در زمینه معرفی هنر معاصر به جهان باید اهداف بلندمدت را در نظر گرفت و اینکه هنر معاصر را تنها در عرصه ملی مطرح نکنیم بلکه هنر معاصر را تریبون جهانی کنیم.

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی در ادامه گفت: در زمینه پرداخت به هنر معاصر کمبود مجله‌ها و رسانه‌ها را شاهد هستیم تا هنرمندان و هنردوستان را از گفتمان‌های هنری معاصر جهانی مطلع کند.

وی گفت: کمک گرفتن از نویسندگان و متخصصان عرصه فرهنگ و هنر می‌توانند در طرح این گفتمان‌ها سودمند باشد زیرا این موضوع هم برای مخاطبان بین‌المللی و برای مخاطبان داخلی ارتباط برقرار می‌کند.

جانمی ادامه داد: با پرداختن به هنر و رویدادهای مهم منطقه‌ای مانند برگزاری نمایشگاه‌های مهم هنرمندان ایرانی و نمایشگاه‌ها در نقاط مختلف دنیا می‌شود نگاهی به هنر معاصر داشت کمبودهای آن را پر کرد.

وی اظهار داشت: هنر معاصر را در منطقه با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود هنر معاصر ایران از دیگر کشورها معاصرتر است.

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی تأکید کرد: جذابیت‌ها و مباحثی که در فضاهای سیاسی و اجتماعی ایران وجود دارد، نوعی توجهات خاصی در منطقه ایجاد می‌کند تا جایی که منجر به تولیدات فرهنگی هنری کشور در خارج از مرزها توجه خاصی نشان داده شود.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910308000622